Ubezpieczenia Zdrowia

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne umożliwia pracownikom i ich rodzinom nieodpłatne korzystanie z prywatnych placówek medycznych. Zakres (liczba) specjalistów jest jedynie ograniczony wysokością abonamentu. Najniższe pakiety umożliwiają dostęp do internisty oraz wąskiej grupy specjalistów. W ramach najtańszego abonamentu można jeszcze wykonać tańsze badania diagnostyczne. Droższy abonament może obejmować również usługi stomatologiczne.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników i ich rodzin

Co umożliwia dobre ubezpieczenie zdrowotne?

 • Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w sieci ponad 1700 placówek medycznych bez konieczności ponoszenia opłat.
 • Refundację kosztów leczenia w sytuacji, korzystania z usług poza siecią placówek medycznych współpracujących z ubezpieczycielem (do wysokości określonej w o.w.u.)
 • Nieograniczony i obszerny zakres usług lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych oraz szczepień obejmuje on również ochronę w przypadku do chorób przewlekłych.
 • Przystąpienie do ubezpieczenia bez konieczności badań lekarskich.
 • Dostęp do specjalistów bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, kolejek, długich terminów i płacenia za wizytę.
 • Całodobową infolinię medyczną, gdzie można uzyskać informacje o danych teleadresowych przychodni, godzinach pracy i zakresie usług dostępnych w danej placówce medycznej.
 • Skorzystanie z pakietu usług assistance medycznego, obejmujący każdą ubezpieczoną osobę. Pakiet obejmuje świadczenia dostępne w Polsce, m.in.: zorganizowanie transportu medycznego do i z placówki medycznej, pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych i zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę pielęgniarki po pobycie w szpitalu, pomoc domową, pomoc psychologa.
 • Opieką medyczną rodziców i teściów pracownika. Z myślą o nich powstał specjalny wariant uwzględniający potrzeby osób starszych, a także dedykowany im program świadczeń opiekuńczych
 • Ubezpieczenie można rozszerzyć o leczenie z zakresu chirurgii jednego dnia, rehabilitacji i stomatologii, stomatologii refundacyjnej, zwrotu kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu, leczenie operacyjne, leczenie specjalistyczne, diagnostykę i leczenie poważnych zachorowania, zwrotu kosztów leczenia za granicą.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne zawierane jest na okres 1 roku. Oczywiście możliwe jest coroczne odnawianie ubezpieczenia. Składka może być opłacana – rocznie, co pół roku, kwartalnie lub miesięcznie.
Opieka nad pracownikiem może być rozszerzona o dodatkowe ubezpieczenie grupowe – Allianz Opieka Szpitalna.

Grupowe ubezpieczenie szpitalne

Ten program zdrowotny zapewnia organizację i pokrycie kosztów ponad 500 planowanych operacji. Umożliwia on dostęp do kilkudziesięciu szpitali na trenie całego kraju w ramach trzech wariantów ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczenie zostanie zawarte w formie pakietu rodzinnego, to obejmie ono również rodzinę pracownika.

Jakie są korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia?

 • Obszerny zakres procedur operacyjnych z możliwością wyboru jednego z trzech wariantów.
 • Hospitalizacja w zakresie planowych zabiegów operacyjnych na terytorium polski.
 • Zorganizowanie i pokrycie kosztów planowanych zabiegów operacyjnych lub zwrot poniesionych kosztów wg cennika refundacyjnego zawartego w o.w.u. w sytuacji gdy klient skorzysta ze szpitala z którym ubezpieczyciel nie ma umowy.
 • Pokrycie kosztów procesu diagnostycznego trwającego od chwili przyjęcia do szpitala i kosztów związanych bezpośrednio z planowym zabiegiem operacyjnym: znieczulenie, leki i materiały opatrunkowe użyte podczas hospitalizacji.
 • Ubezpieczenie zapewnia również ochronę życia. Ubezpieczenie zawierane jest na okres jednego roku, a składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Ubezpiecz się! Niestety każdemu może się zdarzyć...

Samochód

Ubezpiecz samochód na Targówku

Zostaw wiadomość