Ubezpieczenia Turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne zakupione w dobrym Towarzystwie Ubezpieczeniowym może nam zaoszczędzić wielu zmartwień podczas wyjazdu. Nikt nie życzy sobie aby stało mu się coś złego podczas urlopu i zazwyczaj nic takiego się nie dzieje. Ale jak wiadomo, wypadki chodzą po ludziach. Dlatego warto się zabezpieczyć, aby w razie nieszczęśliwego wypadku móc szybko i sprawnie rozwiązać problematyczną sytuację.

Problemy z bagażem, kradzież dokumentów, choroba, złamana ręka i wiele innych problemów łatwo możesz rozwiązać przy pomocy polisy turystycznej. Dodatkowo najlepsze polisy oferują ubezpieczenie OC. Taki dodatek pomoże w przypadku gdybyś Ty albo Twoja pociecha wyrządzili komuś szkodę np. zarysowali walizką lakier w czyimś samochodzie.

Jaki może być zakres ochrony polisy turystycznej i komu może się ona przydać? Dobre polisy turystyczne pokrywają praktycznie pełen zakres trudnych sytuacji jakie mogą zdarzyć się podróżującemu prywatnie lub też służbowo. Oczywiście nie ma uniwersalnej polisy, dla tego towarzystwa ubezpieczeniowe oferują odrębne ubezpieczenia turystyczne dla osób prywatnych oraz ubezpieczenia biznesowe (w podróży służbowej).

Zakres ubezpieczenia turystycznego – indywidualnego

 • koszty leczenia i pomoc w podróży (assistance),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ryzyko zniszczenia i utraty sprzętu sportowego, bagażu i sprzętu elektronicznego,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC),
 • ryzyko amatorskiego uprawiania sportów rekreacyjnych,
 • ryzyko amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • ryzyko amatorskiego uprawiania sportów zimowych wysokiego ryzyka,
 • ryzyko amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych.

Zakres ubezpieczenia służbowej podróży zagranicznej

 • koszty leczenia i pomoc w podróży (assistance),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC),
 • ryzyko zniszczenia i utraty sprzętu sportowego,
 • ryzyko utraty i opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego,
 • ryzyko utraty i opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego i sprzętu elektronicznego,
 • ryzyko utraty i opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego i narzędzi prac.

Ubezpieczenie turystyczne zabezpiecza nas we wszystkich tych przypadkach. Pozwala w razie wypadku zabezpieczyć siebie oraz rodzinę w najbardziej newralgicznym momencie. Kupując polisę sprawdźmy co się kryje pod enigmatycznymi nazwami assistance, NNW, ubezpieczenie bagażu,…

Ubezpieczenie kosztów leczenia

To ubezpieczenie które powinno pokryć koszty wizyty lekarskiej, transportu medycznego w miejscu wypadku, leczenia ambulatoryjnego, konsultacji medycznych, niezbędnych lekarstw oraz środkiów opatrunkowych przepisanych przez lekarza, zabiegów i badań ambulatoryjnych, leczenia stomatologicznego stanów zapalnych i bólowych, naprawy bądź zakup protez czy okularów korekcyjnych.

Assistance

Ochrona tego typu powinna zapewnić organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju, pokrycie kosztów kontynuacji leczenia po powrocie do domu, pomoc konsultacyjno-medyczną np. rozmowę ze specjalistą lekarzem.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Polisa ta powinna zapewnić wypłatę świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu np. po złamaniu ręki, powstaniu trwałych blizn,…

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego

Ubezpieczenie tego typu powinno zapewnić wypłatę odszkodowania za zniszczony, uszkodzony lub skradziony bagaż i sprzęt sportowy.

Amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych

To dodatkowe ryzyko ubezpieczeniowe które obejmuje swoim zakresem skutki szkód które powstały na skutek uprawiania takich sportów jak np. abseiling (zjazd na linie), alpinizm, baloniarstwo, bouldering, canoeing górski, downhill MTB, free -skiing (narciarstwo zjazdowe poza oznaczonymi trasami), heli-skiing, heli-snowboarding, himalaizm, kajakarstwo górskie, motocross, rafting, motorowe rajdy terenowe, skoki na bungee, skoki spadochronowe, speleologia, szybownictwo, taternictwo, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska (powyżej 5 500 m n.p.m.).

Polisa turystyczna podstawowa? Czy rozbudowana?

Dzięki polisie turystycznej możemy za niewielkie pieniądze uniknąć wysokich wydatków związanych z leczeniem za granicą lub transportem osoby poszkodowanej do kraju. Należy pamiętać, że podstawowa wersja polisy obejmuje tylko niektóre ryzyka, a wszystko zależy od sumy, na jaką się ubezpieczymy. Podstawowy pakiet ubezpieczenia turystycznego najczęściej obejmuje: ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pomoc Assistance. Koniecznie należy takie ubezpieczenie rozszerzyć o ubezpieczenie OC. Ochroni nas ono w sytuacji, gdy sami staniemy się sprawcami wypadku lub wyrządzimy jakąś szkodę. Jeśli podróżujemy samolotem, a szczególnie jeśli przesiadamy się, ubezpieczmy nasz bagaż. Zastanówmy się też nad dodatkowym ubezpieczeniem pieniędzy wypłacanych w bankomacie. Jeżeli w domu pozostawiamy bliską rodzinę, ubezpieczmy się na wypadek nagłego powrotu do kraju (niezaplanowane loty z odległych miejsc bywają bardzo drogie).

Polisy turystyczne przy wyjazdach indywidualnych i zorganizowanych

Biura podróży zazwyczaj ubezpieczają swoich klientów na niskie kwoty. Skutek jest taki, że w razie zachorowania, czy wypadku to na klientów spada konieczność ponoszenia kosztów drogich operacji czy transportu do kraju. Dlatego jadąc z biurem podróży poprośmy polisę i sprawdźmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia, znajdziemy tam niezbędne informacje o zakresie ubezpieczenia. Dobre ubezpieczenie turystyczne powinno zabezpieczać pokrycie kosztów leczenia i powrotu do kraju. Jeżeli, proponowane przez biuro, ubezpieczenie nie spełnia tych wymogów, należy ubezpieczyć się indywidualnie. Podczas wyjazdu należy pamiętać, by mieć przy sobie numer polisy oraz centrum alarmowego. Najczęściej ubezpieczyciel zastrzega sobie obowiązek kontaktu z centralą przed rozpoczęciem realizacji polisy. Należy się liczyć z tym, że za niektóre świadczenia trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. A dopiero po powrocie ubezpieczyciel zwróci nam koszty na podstawie faktur.

Interesujące porady które warto przeczytać znajdziesz na naszym profilu Google Plus: https://plus.google.com/+Ubezpieczenia-targowekPl 

Ubezpiecz się! Niestety każdemu może się zdarzyć...

Samochód

Ubezpiecz samochód na Targówku

Zostaw wiadomość