W swojej ofercie produktów ubezpieczeniowych pragniemy wyróżnić całościowe, kompleksowe ubezpieczenia skierowane dla placówek oświaty. W celu zapewnienia placówkom oświaty ochrony przed przyszłymi roszczeniami rodziców za szkody, które wystąpiły podczas pobytu dziecka w szkole/przedszkolu. Mogą to być szkody osobowe, ale nie muszą, mogą wystąpić również szkody rzeczowe.

Występuje cały szereg innych zdarzeń losowych, przez które dana placówka oświaty pociągnięta jest do odpowiedzialności za przykładowy nienależyty nadzór pracowników szkoły czy przedszkola, kradzież butów lub szkody spowodowane przez posiadane mienie.

Oferta jest kompleksowa i elastyczna, przez możliwość wyboru świadczeń, przed którymi placówka oświaty chce zabezpieczyć swoich podopiecznych, pracowników oraz osób które współpracują ze szkołą/przedszkolem, aby utrzymać porządek na zadowalającym poziomie. Możliwość wyboru istnieje również w doborze sum ubezpieczenia, na jakie podopieczni mają zagwarantowane ubezpieczenie na wypadek wystąpienia uszczerbku na zdrowiu.

NNW szkolne i OC placówek oświaty

Poniżej zostały wymieniony szeroki zakres dostępnych świadczeń w ramach umowy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:

 • Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu,
 • Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów,
 • Transport medyczny,
 • Koszty leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Czasowa niezdolność do nauki,
 • Zasiłek szpitalny w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Świadczenia opiekuńcze,
 • Poważne zachorowania,
 • Zasiłek szpitalny w wyniku zatrucia,
 • Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Pełna ochrona podopiecznych, pracowników oraz roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie zapewnia kompleksowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialność Cywilna placówek oświaty. Rodzicu, dowiedz się czy w szkole/przedszkolu Twojego dziecka jest ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka lub poleć nas w celu przedstawienia oferty.

Ubezpiecz się! Niestety każdemu może się zdarzyć...

Samochód

Ubezpiecz samochód na Targówku

Zostaw wiadomość