Prowadzimy kompleksowe ubezpieczenia budynków Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych w razie wystąpienia pożaru i innych zdarzeń losowych, a także OC w związku z posiadanym mieniem i zarządzaniem nieruchomościami.

Ochronę można rozszerzyć według swoich potrzeb i możliwości finansowych o różne ryzyka m.in.: akty wandalizmu, stłuczenia szyb, terroryzm, powódź, prace remontowo-budowlane. Istnieje również możliwość zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz ubezpieczenie elementów działki należącej do ubezpieczonego budynku.

Ważne jest aby wybrać ubezpieczenie które będzie dedykowane branży wspólnot i spółdzielni bo takie pakiety mają możliwość włączania specjalnych klauzul jak np. koszty szkód spowodowanych awarią windy czy też koszty wypompowania wody i uprzątnięcia garaży po ich zalaniu albo czyszczenie elewacji, która została zniszczona w skutek graffiti.

Warto też mieć na uwadze dokupienie polis OC, które stają się coraz bardziej popularne na naszym rynku. Ubezpieczenie OC można zawrzeć do budynku- będzie ona zabezpieczeniem przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim przez zdarzenia wynikające z zaniedbań konserwacyjnych budynku jak np.: zalegający śnieg, sopel lub element spadający z budynku na samochód, nieodśnieżenie chodnika itp. Istnieje również polisa OC dla Członków Zarządu Wspólnoty/Spółdzielni- będzie zabezpieczeniem w razie wyrządzenia szkody Wspólnocie/Spółdzielni mieszkaniowej przez członka Zarządu na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem bądź postanowieniami uchwał podjętych przez Wspólnotę.

Ubezpieczenia wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych

Składka za taka polisę będzie zależała od ilości zdarzeń objętych ochroną ale również od sumy ubezpieczenia budynku. Wartość budynku może zostać zdeklarowana przez klienta ale jeżeli osoba ubezpieczająca nie ma tej wiedzy można bez problemu obliczyć tą sumę na podstawie formularzy z pomocą agenta. Wiek budynku oraz przeprowadzone w nim remonty również będą miały wpływ na składkę. Od tego będzie też zależało czy budynek będzie ubezpieczony w wartości rzeczywistej czy odtworzeniowej.

Wyznaczenie sumy ubezpieczenia na poszczególne elementy powinny odpowiadać rzeczywistym kosztom naprawy bo od tego będzie zależała wypłata odszkodowania. Należy zwrócić uwagę na proponowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe franszyzy (pomniejszenie lub brak wypłaty odszkodowania na określone kwoty). Franszyza ma na celu eliminowanie wypłat za drobne szkody, które Wspólnota/Spółdzielnia może pokryć sama.

Czasem jednak limity te są dość duże, a istnieje możliwość aby je całkowicie znieść opłacając dodatkową składkę.

Pomożemy Państwu przy doborze odpowiedniego zakresu oraz sum ubezpieczenia. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

Ubezpiecz się! Niestety każdemu może się zdarzyć...

Samochód

Ubezpiecz samochód na Targówku

Zostaw wiadomość