Pytanie wydaje się dosyć proste - u agenta. Ale dla czego? Mamy do wyboru jeszcze multiagentów sprzedających ubezpieczenia wielu firm lub brokerów.
Czym się kierować? Kogo wybrać?
Wszyscy pośrednicy ubezpieczeniowi są odpowiedzialni, bezpośrednio przed klientem, za produkty które sprzedają.

Dla tego wszyscy powinni posiadać specjalną polisę OC. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC agenta ubezpieczeniowego oraz stawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.), doprecyzowuje wszystkie zasady dotyczące tego typu ubezpieczenia zawodowego.

Ubezpieczenie OC powinni posiadać  multiagenci oraz brokerzy.

W przypadku agentów wyłącznych odpowiedzialność ponosi zakład z którym dany agent współpracuje. Multiagenci i brokerzy muszą ubezpieczyć się indywidualnie.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia oc ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów. Wynosi równowartość w złotych: 1 250 618 euro dla jednego zdarzenia, 1 875 927 euro dla wszystkich zdarzeń. Ubezpieczenie dla pośrednika należy wykupić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zezwolenie na działalność brokerską lub zawarcia umowy z drugim zakładem ubezpieczeń mającym ten sam zakres ubezpieczeń. Kogo zatem wybrać? Jeżeli kierujemy się wyłącznie kwestiami finansowymi (a nie jest to najlepsze rozwiązanie), wtedy warto wybrać brokera lub multiagenta. Jednak jeżeli zależy nam na dobrym produkcie i fachowej obsłudze. Należy wybrać agenta wyłącznego. Agenci pracujący dla jednego towarzystwa mają najszerszą i najlepszą wiedzę na temat produktów danego ubezpieczyciela. Multiagent lub broker nie jest w stanie zgłębić całej wiedzy na temat produktów 5-6 przedsiębiorstw. Zna je jedynie pobieżnie i to też tylko w przypadku tych najbardziej popularnych. Jeżeli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem w Allianz. Zapraszamy do naszej agencji która znajduje się na Targówku.